fi_2.png

Svenska  |  English

Tilannetieto | Uutisia

Väliaikaiset tuet ja hyvitykset

Haku avautui 5.6.2020.

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4.–31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia.

Malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta ja joita on mahdollista saada kumpaakin.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

  • Kohtuullinen hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana.
  • Kompensaatio myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.
  • Hyvitys suhteutetaan siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille aiheutui rajoitteen aikana.
  • Hyvitys maksetaan joukkomaksatuksena päätoimisille ravitsemisyrityksille, joilla on verottajalle toimitettu 4/2020 alv-ilmoitus. Muille yrityksille hyvitys myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.8.2020.

Lue lisää toiminnan rajoittamisen hyvittämisestä

Tuki uudelleentyöllistämiseen

  • Tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.
  • Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen.
  • Tuki myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.10.2020.

Lue lisää uudelleentyöllistämisen tuesta

Tuet myöntää ja maksaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Tilannetieto

Hakemusten käsittely käynnistyi heinäkuussa sen jälkeen, kun toiminnan rajoittamisen hyvitysten joukkomaksatukset oli suoritettu.

Hakemustilanne 10.8.2020   Hakemuksia     Hyväksytty     Hylätty     Maksettu  
Hyvitys toiminnan rajoittamisesta 
(haku auki 31.8.2020 saakka)
1237 141 0 2 908 855 €
Tuki uudelleentyöllistämiseen
(haku auki 31.10.2020 saakka)
1907 396 57 3 909 000 €

Taulukon tiedot päivittyvät arkipäivisin.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tällä hetkellä käsittelyssä ovat hakemukset, jotka ovat saapuneet

  • toiminnan rajoittamisen hyvittämiseen 10.6.2020
  • uudelleentyöllistämisen tukeen 9.6.2020


12.8.2020: Ravitsemisyritysten hyvitysten ja tukien hakemuskäsittely hyvässä vauhdissa – vielä ehtii hakea

Toiminnan rajoittamisen hyvitystä voi hakea ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus) 31.8.2020 asti ja uudelleentyöllistämisen tukea 31.10.2020 asti.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Ensimmäisinä päivinä haun avautumisen jälkeen hakemuksia tuli paljon, joten käsittelyssä on ollut ruuhkaa, mutta tilanne on helpottumassa lähipäivinä ja käsittelyajat tiivistyvät päivittäisten hakemusmäärien pienentyessä. KEHA-keskus myös lisää käsittelijöitä hakemuskäsittelyn vauhdittamiseksi.

Ravitsemisyritysten toiminnan rajoittamisen hyvittämistä koskevien hakemusten joukossa ei toistaiseksi ole ollut yhtään hylättyä hakemusta. Uudelleentyöllistämisen tuessa hylättyjä hakemuksia on ollut 57 kappaletta. Hylkäämisen taustalla olevia yleisimpiä syitä ovat olleet helmikuun 2020 palkkasumman puuttuminen tai vähäisyys, tai yritys on kuulunut konserniin, jolloin tytäryrityksen hakemus on hylätty ja emoyrityksen hakemusta täydennetty vastaavasti, ellei tytäryritys ole peruuttanut hakemustaan. Myös vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmän täyttävä yritys on saanut kielteisen päätöksen.

Yrityksille lähetetään aina kirjallinen päätös oikaisuvaatimusohjeineen. Oikaisuvaatimus on toimitettava KEHA-keskukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Ravitsemisyritysten toiminnan rajoittamisen hyvittäminen joukkomaksatuksena

Ravitsemistoiminnan rajoittamisen hyvittäminen toteutettiin kesäkuussa automaattisesti maksettavana joukkomaksatuksena päätoimisille ravitsemisyrityksille, joiden huhtikuun alv-tiedot KEHA-keskus sai Verohallinnolta. Joukkomaksatuksena suoritettu ennakkoerä perustui laskennalliseen arvioon rajoittamisen aiheuttamasta myynnin alenemasta ja loppuerä verottajalta saatuihin todellisiin myyntitietoihin. 

Käsittelyssä on vielä joitakin yrityksiä, jotka eivät olleet toimittaneet joukkomaksatuksen loppuerän suorittamiseen tarvittavaa huhtikuun alv-ilmoitusta määräaikaan 12.6. mennessä, sekä yrityksiä, jotka olivat joukkomaksatuksen piirissä, mutta Verohallinnon listauksen mukaan maksettavaa ei olisi muusta syystä. Näiden yritysten osalta KEHA-keskus pyytää Verohallinnolta uuden listauksen 17.8.2020 ja – mikäli alv-ilmoitus on kunnossa ja myynnin alenema osoitettavissa – lopullinen tuki maksetaan yritykselle elokuun aikana.

Joukkomaksatusta saaneet yritykset ovat saaneet päätöksen hyvityksestä postitse alv-ilmoituspuutteellisia yrityksiä lukuun ottamatta. Päätöksen mukana on ohje oikaisuvaatimuksen jättämiseen päätökseen tyytymättömälle.

Lue koko tiedote 12.8.2020

Uutisia ja lisätietoja