kalatalous.jpg

Tuen hakeminen 

 Svenska   |    English

Tuki koronaviruspandemiasta aiheutuviin talousvaikeuksiin
- haku avautui 18.5.2020

>> Tutustu mihin tukea voi saada ja mihin sitä voi käyttää  (ely-keskus.fi)

Hae avustusta ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. 

 
Täytä sähköinen hakemus huolellisesti ja liitä siihen mahdolliset vaadittavat liitteet. Näin nopeutat hakemuksen käsittelyaikaa.
Huom! Kirjaudu näytön oikean yläreunasta, tunnistaudu ja jonka jälkeen lomake avautuu suoraan täytettäväksi. 
    • Sähköiseen asiointiin tarvitset vahvan tunnistautumisen välineen kuten pankkitunnukset, varmennekortin tai mobiilivarmenteen.  
    • Täytä hakulomakkeen kaikki kohdat  

Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista voit käyttää myös alla olevia pdf-muotoisia hakulomakkeita

Hakemuslomake voidaan toimittaa sähköisesti ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan tai lähettämällä postitse.

>> ELY-keskusten yleinen asiointilomake yrityksille, yhdistyksille ja toiminnanharjoittajille

Mikäli ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa. 

Kun ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle postitse tai hakijan luvalla sähköpostitse.
 

KEHA-keskus maksaa avustuksen kokonaan ennakkona päätöksen perusteella.

Selvitys avustuksen käytöstä 

 
Kun ELY-keskus on hyväksynyt selvityksen, lähettää KEHA-keskus vielä sähköisesti allekirjoitetun maksatuspäätöksen postitse tai hakijan luvalla sähköpostitse. Myös, mikäli selvitystä ei hyväksyttäisi kokonaan, saa hakija asiaa koskevan päätöksen, johon voi hakea oikaisua KEHA-keskukselta. Liikaa maksettu ennakko voidaan palauttaa KEHA-keskuksen tulotilillei tai se voidaan tarvittaessa periä takaisin.

Lisätietoja:

Hakemisesta
 
Maksatuksesta
kalatalousmaksut.keha@ely-keskus.fi 

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
>> Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksesta kalatalouteen (Kansallinen kriisituki)