kalatalous.jpg

Tuen hakeminen 

 Svenska   |    English

 

Tuki koronaviruspandemiasta aiheutuviin talousvaikeuksiin
- haku avautui 18.5.2020

>> Tutustu mihin tukea voi saada ja mihin sitä voi käyttää  (ely-keskus.fi)

 
Hae avustusta ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. 

Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen mahdolliset vaadittavat liitteet. Näin nopeutat hakemuksen käsittelyaikaa.

>> Sähköiseen asiointipalveluun 

  • Huom! Kirjaudu näytön oikean yläreunasta, tunnistaudu ja jonka jälkeen lomake avautuu suoraan täytettäväksi. 
    • Sähköiseen asiointiin tarvitset vahvan tunnistautumisen välineen kuten pankkitunnukset, varmennekortin tai mobiilivarmenteen.  
    • Täytä hakulomakkeen kaikki kohdat  
    • Hakuohje (pdf)

Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, voit käyttää

Hakemuslomake voidaan toimittaa sähköisesti ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan tai lähettämällä postitse.

>> ELY-keskusten yleinen asiointilomake yrityksille, yhdistyksille ja toiminnanharjoittajille

Mikäli ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa. 

Kun ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle postitse tai hakijan luvalla sähköpostitse.
 
KEHA-keskus maksaa avustuksen kokonaan ennakkona päätöksen perusteella.

Selvitys avustuksen käytöstä 

Avustuksen käyttö tulee selvittää lomakkeella.
 
Kun ELY-keskus on hyväksynyt selvityksen, lähettää KEHA-keskus vielä sähköisesti allekirjoitetun maksatuspäätöksen postitse tai hakijan luvalla sähköpostitse. Myös, mikäli selvitystä ei hyväksyttäisi kokonaan, saa hakija asiaa koskevan päätöksen, johon voi hakea oikaisua KEHA-keskukselta. Liikaa maksettu ennakko voidaan palauttaa KEHA-keskuksen tulotilillei tai se voidaan tarvittaessa periä takaisin.

 

Lisätietoja:
Hakemisesta

Maksatuksesta
kalatalousmaksut.keha@ely-keskus.fi 

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
>> Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksesta kalatalouteen (Kansallinen kriisituki)