UKK

1. Mihin kyselyn suorittaminen perustuu ?

 • Tietoja tarvitaan maakuntauudistukseen liittyvän palvelukeskusselvityksen lähtötiedoksi.

2. Voiko kysymyksiin tutustua ennakkoon ennen sähköisen lomakkeen täyttämistä / voiko vastauksia muokata jälkikäteen?

 • Kyselyn kysymykset löytyvät ennakkoon tutustuttavaksi tukisivustolta sähköisen kyselylinkin alapuolelta pdf-muodossa. Word-muotoisia tiedostoja ei julkaista.
 • Vastauksia ei voi muokata lähetyksen jälkeen.
 • Esimerkiksi Adobessa PDF-tiedostoon on mahdollista kirjoittaa kommentteja PDF:iinComment-valikosta. Ominaisuudesta voi olla apuja tietojen keräämisessä kyselytyökaluun viemistä varten.  

3. Saavatko alueet omat vastaajat sekä vastaukset käyttöönsä kyselyn päättymisen jälkeen ja/tai tulostaa vastaukset tiedot ennen lähettämistä?

 • Kyselyssä ei ole mahdollisuutta tarkastella vastauksia ennen lähettämistä "katso kaikki vastaukset" -sivulla, mutta sivuja on mahdollista selata liikkumalla "Edellinen" ja "Seuraava" -painikkeista. Annetut vastaukset eivät katoa tämän  aikana.
  Kyselyyn on lisätty myös ominaisuus, jonka kautta on mahdollista "tilata" vastaukset kyselyssä ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Kooste vastauksista lähetetään automaattisesti siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olette ilmoittaneet kyselyssä vastaajan tiedoissa.
  Kyselyn tulokset ja tiedot ovat käytettävissä maakunnallisessa jatkotyössä.

4. Miten toimitaan, mikäli kuntayhtymä X hoitaa kaikki sosiaalipuolen ja sairaanhoitopiirin työt?

 • Voitte sisällyttää yksiköt oman toimintanne osalta ja palveluja tuottavien organisaatioiden tulee täyttää omat vastauksensa. Tärkeää kuitenkin on, ettei tietoja toimiteta kahteen kertaan (l. palveluja tuottavat organisaatiot vähentävät omista vastauksistaan myynnin muille).

5. Miten toimitaan niiden kuntien osalta, joilta ei ole siirtymässä maakuntaan mitään?

 • Tässä tapauksessa riittää, että perustietolomake palautetaan. Kohdassa 2.3. tulee mainita, ettei siirtoa tapahdu.

6. Huomioidaanko maakuntaan siirtyvissä tiedoissa siirtyvien tehtävien "perustyön" lisäksi  toisen orgaanin tuottamat tukipalvelut (esim. kiinteistönhoito, ruoka- ja ateriapalvelut)

 • Kyselyssä tulee huomioida vain  ns. perustyö. Siirtyvien tehtävien tarvitsemia tukipalveluita tarkastellaan erikseen myöhemmin.

7. Ohjeistuksessa mainitaan, että ydintoiminnan laitteisiin liittyvä ns. operatiivinen teknologia ei ole mukana (esim. lääketieteellisten laitteiden ICT).  Mitä tällä tarkoitetaan ?

Pelastustoimen osalta tämän osalta menetellään seuraavasti:

1) Kohdassa 3.1.2 Muu, sisällytetään ns. operatiivinen ICT-kokonaiskustannus kokonaisuutena kattaen laitteet, järjestelmät, yhteydet, varajajärjestelmät jne.
2) Kohdassa 3.1.6. Volyymitiedot lukuihin voi sisällyttää kokonaismäärät ml. operatiivinen puoli.

SOTE-toimijoiden osalta menetellään rajauksen mukaan.

8. MItä tarkoittaa perustietolojmakkeen kohdassa 3.2. "ympäristöterveydenhuolto/elintarvikevalvonta)

 • Tällä tarkoitetaan ympäristöterveydenhuoltoa kokonaisuutena (ei pelkästään elintarvikevalvontaa).

9. Lasketaanko esim. henkilöstöhallinnon vuokrat yleiskustannuksiin?

 • Kulut on sisällytettävä siirtyvien osalta yleiskustannuksiin.

10.Mikäli ICT-sopimuksen voimassaoloaika on toistaiseksi, miten lasketaan sopimuksen kokonaisarvo?

 • Sopimuksen arvo lasketaan 1.1.2017 alkaen. Taulukossa ilmoitetaan sopimuksen vuotuinen arvo ja kokonaisarvo ilmoitetulle voimassaoloajalle. Jos sopimus on voimassa toistaiseksi, ilmoitetaan sopimuksen päättymisvuodeksi 2022. Eli sopimus on voimassa seuraavat 5 vuotta. Jäljellä olevat palvelukustannukset ovat siis 2017-x välinen aika kerrottuna vuotuisella sopimuksen arvolla.

11. Mitä tarkoitetaan sopimuksen kautta tapahtuvan hankinnan vuosittaisella yhteismäärällä (1000€) ?

 • Hankintojen yhteismäärää, joka perustuu ko. sopimukseen. Mikäi se vaihtelee vuosittain, ilmoitetaan keskiarvo.

12. Miten lasketaan toistaiseksi voimassaolevien ICT-sopimusten jäljellä olevat palvelukustannukset ?

 • Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten päättymiseksi määritellään v. 2022. Jäljellä olevat kustannukset ovat siis viideltä seuraavalta vuodelta yhteensä (alkaen 2017).

 13. Missä ilmoitetaan sopimukset, jotka siirtyvät tai loppuvat (esim. Apotti) ?

 • Voimassaolevat sopimukset ilmoitetaan normaalisti päättymistiedoilla. Selvityssarakkeessa voi ilmoittaa ko. tilanteen.

14. Voiko sopimustaulukkoon lisätä välilehden, johon voi tarkentaa esim. laajan sopimuksen eri kokonaisuuksia ?

 • Kyllä, tästä on kuitenkin hyvä merkitä tieto myös selvityssarakkeeseen.

15. Kirjataanko pelastuslaitoksen vastauksiin tunnusluvut sekä sisäisistä että ulkoisista palveluista ?

 • Vastaukseen tulee sisällyttää sekä sisäiset htv:t että ulkoisten osalta eurot.

16. Jos hallintokeskuksen ja perusturvakeskuksen henkilöstö on kunnan tai kaupungin organisaatiota, miten henkilöstöhallinto määritellään ?

 • Voidaan sisällyttää kunnan antamaan vastaukseen.

17. Kysymyksessä 3.2.3 pyydetään ilmoittamaan palkkausjärjestelmien lukumäärä. Mitä tässä tarkoitetaan palkkausjärjestelmillä?  

 • Palkkausjärjestelmän (esim. KVTES) kautta määräytyy kuukausipalkkaus. Palkkausjärjestelmällä ei tässä tarkoiteta tietojärjestelmää 

18. Sisällytetäänkö kohtaan "Taloushallinnn toimintaa palvelevien tietojärjestelmien ja sovellusten kokonaiskustannukset" vain käyttötalouspuolen ostokulut vai otetaanko mukaan investoinneista tulevat poistot?

 • Kaikki huomioidaan kokonaiskustannuksissa.
 • Ulkoa hankittujen palveluiden osalta ilmoitetaan palveluiden kustannukset

19. Sisällytetäänkö talous- ja henkilöstöhallinnon kustannuksiin tietojärjestelmistä ja -sovelluksista veloitukset työntekijöiden käytössä olevista leasing-työasemista?

 • Kyllä.

20. Miten kustannukset ilmoitetaan ?

 • Kaikki euromääräiset tiedot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.