Digitaalinen palveluväylä yhdistää jäsenmaat 2023

EU:n sisämarkkinat mahdollistavat ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaan liikkumisen ja tarjoavat näin uusia mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille.

Vuoden 2018 lopussa tuli voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Digitaalisesta palveluväylästä (Single Digital Gateway, SDG).
 
Digitaalisen palveluväylän tavoitteena on tarjota kansalaisille ja yrityksille helppo pääsy tietoihin, menettelyihin sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin - Euroopan laajuisesta portaalista rajat ylittävästi.
 
Suomessa asetuksen täytäntöönpanovastuu jakautuu laajalle valtionhallintoon koskien useita eri viranomaisia. Suomessa kansalliseksi koordinaattoriksi on nimetty ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Lisätietoja

Kansallinen koordinaattori on Jarmo Kovero. Koordinaattoritiimin muodostavat erityisasiantuntijat Kirsi Mikkonen ja Mervi Kylmänen-Paakki.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.