Verkko-ohjaus

Ohjaustaverkossa.fi -palvelu on tietoturvallinen digitaalinen ohjaustila ja lyhytkestoisen neuvontapalvelun sähköinen väline. Palvelu on julkisille organisaatioille maksuton  

Ohjaustaverkossa.fi -palvelussa asiakkaan ja asiantuntijan välinen vuorovaikutus rakentuu asiakkaan elämäntilanteen ja tarpeiden mukaan selkeyttäen ohjausta. Palvelun avulla voidaan täydentää muita jo käytössä olevia viestintäkanavia.

Ohjaustilassa voidaan käydä henkilökohtaista tekstipohjaista keskustelua tai tehdä asiantuntijan ehdottamia tehtäviä. Työskentelytila sopii hyvin myös kasvokkaisen ja puhelimitse tapahtuvan ohjauksen tueksi..  

Asiakkaan suostumuksella samaan ohjaustilaan voidaan kutsua myös muita ohjauksen ammattilaisia, jolloin asiakas saa nopeasti ja samalla kertaa apua tarvittaessa useampaan asiaan. 

Palvelusta löytyy lisäksi sähköinen neuvontapalvelulomake, jonka kautta asiakas voi lähettää kysymyksiä myös anonyymisti. Asiakas voi lukea luottamukselliset vastaukset sähköpostiinsa saapuvan linkin kautta. 

Palvelun käyttöönotosta, pääkäyttäjien koulutuksesta ja palvelun kehityksestä vastaa KEHA-keskus.

Lisätietoja saat sähköpostitse osoitteesta ohjaustaverkossa@ely-keskus.fi.