Mahdollistamme kehittyvät ja innovatiiviset palvelut

Tehtävämme:

 • Ohjata ja tukea ELY-keskuksia ja TE-toimistoja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisessa sekä toiminnan toteutumisen seurannassa

 • Ohjata ja kehittää ELY-keskusten ja TE-toimistojen henkilöstön tasapuoliseen kohteluun, hallinnon toimintatapoihin ja yleiseen toimivuuteen liittyviä tehtäviä.

 • Kehittää ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallinnollisia tehtäviä ja prosesseja;
  • osaaminen
  • työyhteisön, esimiestyön ja työhyvinvoinnin kehittäminen
  • sähköisten palvelujen käyttöönottoon liittyvä kehittämistyö
  • asianhallinta
  • strategiatyö
  • ennakointi ja toiminnan laadun parantaminen

 • Neuvotteluviranomaistehtävät

 • Tuottaa ohjaaville ministeriöille ja keskusvirastoille ohjaustehtävässä tarvittavia talous- ja henkilöstöhallinnon ym. tietoja

 • Hoitaa avustusten maksamista, käytön valvontaa ja takaisinperintää
Palvelumme maksatusasioissa ja yhteystiedot
 • Palvelujen tuottaminen ja järjestäminen

 

 

Kaavio KEHA-keskuksen tarjoamista palveluista asiakasvirastoilleen. Lisätietoja osoitteesta viestintapalvelut.keha@ely-keskus.fi

Tallenna