Tilauslomakkeen käyttäminen vaatii toimiakseen sivuston kaikkien evästeiden hyväksymisen.

Ohjaamokirjeen tilauslomake

 

Tilauslomakkeen käyttäminen vaatii toimiakseen sivuston kaikkien evästeiden hyväksymisen.

Intoa, oivalluksia ja taitoja

Monialaisten palvelujen tukitiimi järjestää tammikuussa 2024 kaksi viestinnän koulutusta, joissa pureudutaan viestinnän kiemuroihin työhön liittyvillä esimerkeillä. Koulutuksissa mietitään yhdessä, miten monialaisten verkostojen viestinnästä saadaan sujuvampaa, mukavampaa ja parempaa. Mukaan tarvitaan vain uteliasta mieltä ja halua oppia jotain uutta.

Koulutukset on suunnattu Ohjaamoissa, työllistymistä edistävissä monialaisissa yhteispalveluissa (TYP), maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluissa sekä maahan muuttaneiden osaamiskeskuksissa työskenteleville henkilöille. Voit osallistua molempiin tai vain toiseen koulutukseen.

Osallistujamäärä on maksimissaan 30 henkilöä per koulutus. Valinnoissa huomioidaan alueiden ja kohderyhmien tasapuolisuus.

Kouluttajina toimivat strategi, KTM Sirpa Uusitalo, viestinnän suunnittelija, FM, AmO Tiina Vesalainen ja suunnittelupäällikkö, tradenomi (AMK) Emma Rask Mainostoimisto SST Oy:stä.

Lue lisää koulutuskutsusta ja hae mukaan viimeistään torstaina 14.12.2023.
 

Haku auki: Monialaisen verkostojohtamisen valmennus 2024

Monialaisen verkostojohtamisen valmennus starttaa jälleen tammikuussa 2024! Valmennuksen kohderyhmää ovat kaikki Ohjaamojen, työllistymistä edistävien monialaisten yhteispalvelujen (TYP), maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen ja maahanmuuttajien osaamiskeskusten johtajat, päälliköt, esihenkilöt, koordinaattorit ja muut verkostoja johtavat organisaatiotaustasta riippumatta.

Valmennus pureutuu tuloksellisen verkostotyön ydinkysymyksiin. Valmennuksessa opitaan rakentamaan ja johtamaan verkostoyhteistyötä myös haastavissa tilanteissa sekä opitaan verkostomaisen toiminnan dynamiikasta ja vaikuttavasta kohtaamisesta verkostoissa. Valmennuksen aikana tutustutaan verkostojohtamisen ja yhteiskehittämisen keskeisiin viitekehyksiin ja työkaluihin sekä sovelletaan näitä käytäntöön. Valmennus on myös paikka vertaisoppimiselle. Vastuuvalmentajana toimii KTT Timo Järvensivu.

Lue lisää valmennuksen esitteestä (pdf) ja ilmoittaudu mukaan viimeistään ma 13.11.2023.

 

 

Toinen hakukierros: Ryhmämuotoinen sparraus monialaisille verkostoille! 

5.10.2023
Sparrauksen kohderyhmää ovat kaikki Ohjaamoissa, työllistymistä edistävissä monialaisissa yhteispalveluissa (TYP), maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluissa ja maahan muuttaneiden osaamiskeskuksissa työskentelevät organisaatiotaustasta riippumatta. Sparraus tarjoaa asiantuntijan tukea verkoston itse valitsemissa aiheissa. Sparrauksessa on mahdollisuus syventää jo toimivaa yhteistyötä tai hakea tukea tietyn verkostoyhteistyön haasteen ratkaisemiseen. Sparraus soveltuu hyvin esimerkiksi ryhmille, jotka ovat osallistuneet Monialaisen verkostoyhteistyön valmennukseen ja haluavat tukea syntyneen osaamisen soveltamiseen omassa verkostossa valmennuksen jälkeen. 

Sparrauskokonaisuus koostuu kolmesta kolmen tunnin mittaisesta sparraustapaamisesta, jotka toteutetaan Teams ja Howspace -alustoja hyödyntäen. Suosituksena on, että tapaamiset pidetään 2–3 kuukauden ajanjakson sisällä. Verkosto sopii aikataulusta suoraan sparraajan kanssa. Sparraukseen osallistutaan 3–10 henkilön monialaisena ryhmänä, jossa on mukana henkilöitä verkoston eri toimijoista. Sparraukseen valitaan mukaan enintään 10 verkostoa ja valinnoissa huomioidaan alueiden ja kohderyhmien tasapuolisuus sekä hakijaryhmän omat perustelut.

Haku on auki! Kootkaa verkostostanne ryhmä ja hakekaa mukaan 20.10.2023 mennessä: Webropol-hakulomakkeelle tästä linkistä

Sparraajana toimii KTT Timo Järvensivu.

Lisätietoja: Anne Välimaa ja Riia Mantsinen, KEHA-keskus (etunimi.sukunimi(@ely-keskus.fi)

TYPPI-järjestelmän perusperehtymismateriaali julkaistu!

Haluatko perehtyä työllistämistä edistävän monialaisen palvelun käytössä olevaan TYPPI-järjestelmään?

KEHA-keskuksen verkko-oppimisympäristöön on avattu uusi koulutus ”TYPPI-järjestelmän perusperehtymismateriaali”. Koulutus tarjoaa kattavan yleiskuvan järjestelmästä ja sen käytöstä. Koulutuksen kesto on noin kaksi tuntia ja lisäksi kannattaa varata aikaa harjoituksiin. Suoritettuasi opinnot voit saada siitä itsellesi todistuksen.

Verkko-opiskelumateriaali on kaikkien käytettävissä organisaatiotaustasta riippumatta:

TE-akatemian koulutus on suunnattu asiantuntijoille, jotka työskentelevät TE-toimistoissa tai työllisyyden kuntakokeiluissa ja joilla on a-tunnus.

  • Siirry TE-akatemian sisäänkirjautumissivulle ja paina "Tunnistaudu Office 365-painikkeella"
  • Klikkaa alareunan "Office365"-painiketta, hyväksy käyttöehdot ja malta hetki
  • Etsi "koulutuslaatikoista" koulutuksesi "TYPPI-järjestelmän perusperehtymismateriaali"

Vastaava koulutus on tarjolla myös monialaisen palvelun muille organisaatioille KEHA-oppimisympäristön ulkoisessa osiossa.

  • Pyydä oppimisympäristön käyttöoikeuksien tilauslomake lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kehittamispalvelut.keha@ely-keskus.fi tai pyydä linkki lomakkeeseen omalta TYP-johtajaltasi.
  • Tilaa saamasi linkin kautta käyttöoikeus KEHA-keskuksen ulkoiseen oppimisympäristöön. Voit valita käyttöoikeuden 30 päivän tai 90 päivän ajalle.
  • Käyttöoikeudesta saapuu sähköpostia Claned Oy:n lähettämänä ilmoitettuun opiskelijan sähköpostiin.

Tervetuloa opiskelemaan KEHA-keskuksen oppimisympäristöön!

Lisätietoja: kehittamispalvelut.keha@ely-keskus.fi

Tuen tarpeita kartoitettu monialaisissa verkostoissa

KEHA-keskus kartoitti monialaisten palvelujen tuen tarpeita vuosille 2023–2024 valmistauduttaessa vuoden 2025 alussa voimaan astuviin laki- ja järjestämisvastuun muutoksiin. Kyselyssä viitattiin erityisesti julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämiseen sekä työllistymisen monialaiseen edistämiseen ja kotoutumisen edistämiseen liittyviin lakeihin. Kartoitus oli suunnattu Ohjaamoille, työllistymistä edistäville monialaisille yhteispalveluille (TYP), maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluille sekä maahan muuttaneiden osaamiskeskuksille. Tiedonkeruu toteutettiin nettikyselynä 11.–30.4.2023, ja vastauksia saatiin yhteensä 227. Kartoituksessa kysyttiin oman organisaation ja monialaisen verkoston valmistautumisesta tuleviin muutoksiin, luottamusta valmistautumisen riittävyyteen sekä millaista tukea valmistautumiseen kaivataan.

Luottamus siihen, että oma organisaatio ehtii valmistautua muutokseen riittävässä määrin ennen vuotta 2025, oli keskimääräistä tasoa. Luottamusta kysyttiin 5-portaisella asteikolla (1=En lainkaan luottavainen, 5=Erittäin luottavainen) ja keskiarvoksi saatiin 3,03. Luottamusta lisääviksi tekijöiksi koettiin avoin keskustelu ja valmistelun eteneminen sekä kokemus aiemmista muutoksista. Luottamusta laskevina asioina esiin nousi kokemus tiedon puuttumisesta sekä ajan ja resurssien puutteesta.

Vastaajilta kysyttiin tuen muodoista sekä miltä nimetyiltä tahoilta he tukea toivovat. Muutokseen valmistautumiseen toivotaan tukea eri toimijoiden yhteistyönä. Erityisen paljon tukitoiveita kohdistui työ- ja elinkeinoministeriöön ja KEHA-keskukseen, mutta myös sosiaali- ja terveysministeriöön, opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä esimerkiksi Kuntaliittoon. Vastauksissa korostuivat toiveet alueellisista keskustelutilaisuuksista ja valtakunnallisista infotilaisuuksista sekä materiaaleista omaan työhön ja viestintään.

Lue lisää Tuen tarpeet 2023–24 -kartoituksen tuloksista tästä linkistä (pdf).

Lisätietoja: KEHA-keskuksen Monialaisten palvelujen tukitiimi kehittamispalvelut.keha@ely-keskus.fi

Haku TYP-yhteiskehittämisen työpajoihin!

Haemme osallistujia TYP-toiminnan yhteiskehittämisen työpajoihin, jotka järjestetään elokuun lopulla. Työpajoja järjestetään kolme ja ne toteutetaan etänä. Ennakkohaku on auki 13.6–30.6.2023. Hakulomakkeen löydät täältä:
Ennakkohaku: TYP-toiminnan kehittämisen työpajat - Haku on päättynyt

Gofore Oyj on KEHA-keskuksen toimeksiannosta toteuttanut kuvauksen TYP-toiminnan nykytilasta keväällä 2023. Tähän on kuulunut kyselytutkimus sekä viisi ryhmähaastattelua. Elokuussa järjestettävät työpajat ovat yhteiskehittämisprosessin kolmas askel ja näissä visioidaan yhteistä suuntaa TYP-toiminnalle tulevaisuudessa. Aikaisempi osallistuminen ei ole edellytys työpajoihin osallistumiselle.

Nyt haemme osallistujia ke 23.8 klo 13–15.30, pe 25.8 klo 9–11.30 ja to 31.8 klo 9–11.30 järjestettäviin työpajoihin. Pyrimme saamaan mahdollisimman monipuolisesti osallistujia mukaan eri TYP-verkostoista, eri rooleilla ja eri organisaatioista. Tästä johtuen valikoimme tämän haun pohjalta lopulliset osallistujat, jotka saavat kalenterikutsun 4.7 mennessä.

Toivomme siis, että valitset ehdotetuista päivistä jokaisen, joka sopisi kalenteriisi. Näin sinulla on suurempi mahdollisuus valikoitua osallistujaksi johonkin näistä.

Kiitos jo etukäteen kiinnostuksestasi ja aurinkoista kesää!

Goforen ja KEHA-keskuksen tiimit

Jos on jotain kysyttävää kehittämisprosessiin liittyen, ota rohkeasti yhteyttä:
Anne Välimaa (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)
Jelena Momcilovic (etunimi.sukunimi@gofore.com)
Michelle Sahalestime (etunimi.sukunimi@gofore.com)

Tulevaisuuden TYP – vertaiskeskustelutilaisuus 25.5.2023 klo 14-15:30 Teamsissa

Tervetuloa Teamsiin keskustelemaan TYP-toiminnan nykytilanteesta ja tulevaisuudesta! Tulevaisuuden TYP on kaikille TYP-työstä ja sen kehittämisestä kiinnostuneille tarkoitettu vertaiskeskustelutilaisuus.

Toukokuun vertaiskeskustelun teemana on TYP-verkostoyhteistyö työvoimaviranomaisten, hyvinvointialueiden ja Kelan välillä. Verkostoyhteistyötä on tehty pitkään, mutta vuoden alusta uusina toimijoina verkostoissa ovat toimintansa aloittaneet hyvinvointialueet. Tule jakamaan kokemuksia ja onnistumisia yhteistyön alkutaipaleelta sekä kuulemaan mitä muissa TYP-verkostoissa tapahtuu.

 Vertaiskeskustelutilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Tilaisuutta ei tallenneta.

 

16.1.2023: Aika näyttää – Tutkimus Ohjaamoiden

Tutkimuksessa tarkasteltiin rekisteriaineiston avulla Ohjaamoasioinnin yhteyttä työssäoloon, opiskeluun, työkokeiluihin osallistumiseen sekä toimeentulotuen asiakkuuteen. Ohjaamossa asioineita nuoria verrattiin näillä mittareilla tavanomaisessa TE-palveluprosessissa asioineisiin nuoriin.

Seuranta-aikana Ohjaamoissa asiakkaina olleet nuoret opiskelivat ja olivat työhön sijoitettuina todennäköisemmin kuin tavanomaisessa TE-palveluprosessissa olleet nuoret. Seuranta-ajan lopulla ryhmien välillä ei kuitenkaan enää ollut eroa opiskelun todennäköisyydessä. Työssäolo oli Ohjaamossa asiakkaina olleilla nuorilla epätodennäköisempää seuranta-ajan alkupuolella, mutta seuranta-ajan lopulla ryhmien välillä ei enää ollut eroa työssäolon todennäköisyydessä.

Sen lisäksi, että Ohjaamossa asioineet nuoret päätyivät todennäköisemmin opiskelemaan, Keskeinen havainto oli se, että Ohjaamossa asiakkaina olleilla nuorilla oli pienempi todennäköisyys jäädä toimeentulotuen asiakkaaksi seuranta-ajan loppuun mennessä. Tämä viittaa siihen, että tavanomaisessa TE-palveluprosessissa heikoimmassa asemassa olevat nuoret putoavat ja jäävät todennäköisemmin toimeentulotuen varaan kuin Ohjaamossa, jossa nuorille on tarvittavissa laaja-alaista moniammatillista tukea.

Lataa "Aika näyttää – Tutkimus Ohjaamoiden"-raportti tästä (mixedmethods.fi)

Lisätietoja tutkimuksesta
Teemu Vauhkonen (etunimi.sukunimi@mixedmethods.fi)

Monialaisten palvelujen tukitiimin toimintasuunnitelma 2023

Vuoden 2023 toimintasuunnitelma monialaisten palvelujen tuelle pohjautuu tiimille annettuihin tehtäviin ja toimintasuunnitelman tavoitteet ovat vuoden 2022 tulostavoitteiden mukaisia. Kunkin tavoitteen saavuttamiseksi on suunniteltu konkreettisia toimenpiteitä.

Tavoitteena on määritellä monialaista työtä tekevien tahojen osaamisen tarpeita yhdessä kumppaneiden kanssa ja jatkaa monialaista työtä tekevän verkoston osaamisen kehittämisen vahvistamista. Lisäksi tiimin tavoitteena on ylläpitää kokonaiskuvaa monialaisen työn osaamistarpeista ja osaamistarpeiden muuttumisesta.

>> Lue lisää

Kevään 2023 toimintakalenteri löytyy täältä

Ohjaamojen nuorten palaute 2022

Ohjaamoissa toteutettiin nuorten valtakunnallinen palautteen keruu 1.– 30.9.2022. Kohderyhmänä tutkimuksessa olivat Ohjaamossa asioivat nuoret, jotka saavat tietoa, neuvontaa tai ohjausta. Asiointi on voinut tapahtua Ohjaamossa paikan päällä tai etäyhteyksin (puhelimella, nettiyhteydellä). Vastauksia saatiin yhteensä 556.

Nuoret arvioivat palautteessaan tämän kertaista asiointia. Ohjaukselle annettu arvosana (asteikolla 4-10) on erittäin korkea, keskiarvo on 9,31. Ohjaus onnistui nuoren odotuksiin nähden etenkin seuraavissa asioissa (arvioitu 5-portaisella asteikolla 1 = Täysin eri mieltä … 5 = Täysin samaa mieltä):

Ohjaaja kuuntelee nuoren ajatuksia ja toiveita (ka. 4,78)
Nuori saa osallistua ohjauksessa häntä koskevaan päätöksentekoon (ka. 4,72)
Nuori saa tarvitsemaansa tietoa ja tukea (ka. 4,63)
KEHA-keskuksen monialaisten palvelujen tuki koosti valtakunnalliset tulokset raportiksi ja esitti tulokset 13.10.2022 Teamsin välityksellä.

Lue koko raportti Ohjaamojen nuorten palaute 2022

Katso 13.10.2022 tallenne.

Lisätietoja: kehittämisasiantuntija Henna Eronen (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 026 656)

22.12.2022: Osaamisen kehittämisen tarpeita monialaisissa verkostoissa

KEHA-keskuksen monialaisten palvelujen tuki kartoitti Ohjaamojen, työllistymistä edistävien monialaisten yhteispalvelujen (TYP), maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden sekä maahan muuttaneiden osaamiskeskusten osaamisen kehittämisen tarpeita monialaisissa palveluissa vuosille 2022–2023. Tiedonkeruu toteutettiin nettikyselynä 10.–31.5.2022.

Osaamisen kehittämisen tarpeita tarkasteltiin erityisesti kahden kysymyksen avulla - mikä osaaminen on omassa työssä tärkeää ja mitä osaamista halutaan vuosien 2022–2023 aikana kehittää.

Näiden kahden kysymyksen avulla luokiteltuna tärkeimmiksi osaamisen kehittämisen tarpeiksi nousivat (1) verkostoyhteistyö monialaisissa palveluissa, (2) verkostotoimijoiden ja niiden asiantuntijuuden tunteminen, (3) verkoston työhön vaikuttava keskeinen lainsäädäntö ja ohjeistus sekä (4) verkoston työhön vaikuttavat uudistukset (esim. TE24, sote). Nämä nousivat tärkeimpien osaamisen kehittämisen tarpeiden joukkoon sekä työntekijöillä että esihenkilöillä ja koordinaattoreilla.

 Lue seuraavista linkeistä lisää kartoituksen tuloksista:

Yhteenveto - Osaamisen kehittämisen tarpeet monialaisissa verkostoissa 2022-23.pdf
Osaamisen kehittämisen tarvekartoitus monialaisissa verkostoissa 22-23 tulokset.pdf
Lisätietoja: kehittämisasiantuntija Henna Eronen (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 026 656)

Monialaisen verkostoyhteistyön valmennus alkaa!
Ohjaamoissa, TYPeissä, maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluissa ja maahan muuttaneiden osaamiskeskuksissa työskenteleville ja heidän monialaisille verkostoilleen suunnattu verkostoyhteistyön valmennus toteutetaan 26.4.–14.9.2023. Ilmoittautuminen käynnissä nyt!

Tavoitteena on, että osallistujat oppivat tekemään tuloksellisemmin yhteistyötä monialaisissa verkostoissa sekä kehittämään verkostoja yhdessä sidosryhmien kanssa. Valmennuksen keskeisenä sisältönä on yhteistyö ja yhteiskehittäminen monialaisissa verkostoissa, ratkaisukeskeinen ote, fasilitoivat ja valmentavat toimintatavat, vuorovaikutus ja dialogisuus.

Ryhmään valitaan noin 100 henkilöä. Valmennukseen haetaan monialaisena ryhmänä ja valinnoissa korostuu hakijaryhmän perustelut. Suosittelemme osallistumaan valmennukseen 3-8 henkilön monialaisena ryhmänä, jossa on mukana henkilöitä verkoston eri toimijoista. Huomioithan, että ryhmä ilmoittautuu vain kerran yhtenä ryhmänä, ja siinä yhteydessä ilmoitetaan ryhmään kuuluvien tiedot. Valinnat tehdään huhtikuun alkupuolella ja niistä ilmoitetaan sähköpostitse.

Ajankohta ja arvio muuhun työskentelyyn käytettävästä ajasta: 1. jakso 26.4.2023 klo 9-15 ja 27.4. klo 8:30-11, 2. jakso 7.6.2023 klo 9-15 ja 3. jakso 14.9.2023 klo 9-15. Lisäksi jaksojen välissä kaksi kertaa sparrausaamukahvit klo 8-9:15, joista voi valita itselleen sopivimman päivämäärän: 17.5. / 24.5. / 25.5. ja 23.8. / 29.8. / 31.8. Valmennuksen vaatima työmäärä yhteensä noin 4 pv. Lisäksi verkosto voi työskennellä kehittämistyön parissa jaksojen välillä.

Vastuuvalmentajana koulutuksessa toimii KTT Timo Järvensivu. Hänellä on yli kahdenkymmenen vuoden tausta verkostotyön ja verkostojohtamisen tutkimuksessa, kehittämisessä ja koulutuksessa.

Hae mukaan viimeistään 1.3.2023.
Webropol-hakulomakkeeseen pääset tästä linkistä.

Koulutuksen järjestäjä ja lisätietoja:
Anne Välimaa ja Henna Eronen, KEHA-keskus (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Lähiesihenkilöiden vertaisverstaat jatkuvat – oma ryhmä TYPeille!

Hei juuri sinä, lähiesihenkilö! Lähiesihenkilöiden vertaisverstaat jatkuvat keväällä 2023 ja verstaista löytyy oma ryhmä myös TYPeille! Tässä ryhmässä voi olla mukana organisaatiotaustasta riippumatta eli se soveltuu myös kunnissa ja KELAssa työskenteleville lähiesihenkilöille.

Verstaiden tavoitteena on tarjota lähiesihenkilöille tilaisuus pysähtyä oman työn ääreen. Verstaissa pohditaan sekä ratkotaan yhdessä lähiesihenkilötyön arkeen liittyviä asioita pienryhmissä, ja saada omaan esihenkilötyöhön kollegiaalista tukea. Jokaisessa ryhmässä käsiteltävät teemat ovat ryhmässä esille tulleita, aiheet kuitenkin sivuavat mm. valmentavan johtamisen käytänteitä, esihenkilötyön ajan käyttöä ja arjen sujuvoittamisen asioita. Keskustelut ovat siis hyvin käytännön läheisiä, ja näin mm. hyvien käytänteiden jakaminen mahdollistuu. Tavoitteena on samalla myös tarjota mahdollisuus verkostoitua lähiesihenkilötyötä tekevien kanssa valtakunnallisesti.

Tutustu oheiseen kuvaukseen ja ilmoittaudu mukaan 13.1.2023 mennessä. Ilmoittautumislomakkeelle Webropoliin pääset tästä linkistä.

Ilmoittaudu Monialaisen verkostojohtamisen valmennukseen!
Ohjaamojen, TYPien, maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen ja maahanmuuttajien osaamiskeskusten johtajille, päälliköille, esihenkilöille ja koordinaattoreille suunnattu verkostojohtamisen valmennus toteutetaan 29.3.–13.9.2023. Ilmoittautuminen on käynnissä nyt!

Valmennuksen tavoitteena on, että osallistujat oppivat rakentamaan ja johtamaan tuloksellista monialaista verkostoyhteistyötä yhteisten ilmiöiden ja palveluiden äärellä. Lisäksi he oppivat verkostomaisen toiminnan dynamiikasta ja vaikuttavasta kohtaamisesta verkostoissa.

Valmennukseen osallistutaan 3–6 johtajan ryhmänä siten, että ryhmä edustaa yhden monialaisen verkoston eri organisaatioita. Valmennukseen otetaan noin 10 ryhmää, osallistujamäärä yhteensä noin 45 henkilöä. Valinnat tehdään tammikuun loppuun mennessä ja niistä ilmoitetaan sähköpostitse.

Valmennus toteutetaan verkossa ja osittain hybridinä hyödyntäen Teamsia ja Howspace-oppimisalustaa. Koulutuksen vaatima työmäärä yhteensä noin 6 pv. Vastuuvalmentajana koulutuksessa toimii KTT Timo Järvensivu.

Koko päivän jaksot järjestetään 29.–30.3. (Helsinki/verkko), 10.5. (verkko), 30.8. (verkko) ja 13.9. (Helsinki/verkko). Lisäksi jokaisen ryhmän kanssa toteutetaan 3 kertaa 2 tunnin ryhmäsparraukset, joiden ajankohdat sovitaan myöhemmin. Jokaisen ryhmän tulee valita ryhmänä, haluavatko osallistua läsnä vai etänä hybridinä toteutettaviin päiviin

Hakekaa ryhmänä mukaan viimeistään 17.2.2023. Huom! Ilmoittautumisaikaa on jatkettu!

Hakulomake monialaisen verkostojohtamisen valmennukseen (link.webropolsurveys.com)
Lisätietoja valmennuksesta: Anne Välimaa ja Anne Ojala, KEHA-keskus (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

KUTSU: Kansallinen tilaisuus 23.11.2022: Hyvinvointialueet osaksi työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) – mikä muuttuu ja missä mennään?

Hyvinvointialueiden palvelutoiminta käynnistyy 1.1.2023. Samalla TYP-toimintamallin kokoonpano muuttuu: Jatkossa hyvinvointialue vastaa TYP-asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja osaltaan TYP-lain mukaisesta työttömän palveluprosessista.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä? Mitä tästä pitäisi tietää? Mitä se tarkoittaa meillä ja ketä se koskee? Mikä on TYP?

Valtakunnallinen TYP-ohjausryhmä järjestää keskiviikkona 23.11.2022 klo 14–15.45 kansallisen tilaisuuden, jossa STM:n, Kelan, Kuntaliiton ja TEM:n edustajat kertovat ajankohtaisista kuulumisista TYP-toimintamallin ja hyvinvointialueiden yhteistyön käynnistymisestä ja toimintamallin yhdyspinnoilta. Liitteenä tilaisuuden ohjelma.

Olet lämpimästi tervetullut kuulemaan, missä tällä hetkellä mennään ja mitkä ovat alkuvuoden 2023 askeleet toimeenpanossa! Tilaisuus tallennetaan.

Valtakunnallisen TYP-ohjausryhmän puolesta,

Jan Hjelt
hallitusneuvos, ohjausryhmän puheenjohtaja (TEM)

Lisätietoa TYP-ohjausryhmästä
Katso tilaisuuden ohjelma.
Vastaathan palautekyselyyn 28.11. mennessä. Palautekysely (Webropol)

Tallennelinkki viedään TYP-sivuille (tem.fi).

Tervetuloa kuulemaan Ohjaustaverkossa.fi-palvelusta TYPien työkaluna 16.12.2022 klo 8-9
Tule tutustumaan Ohjaustaverkossa.fi-palveluun TYPien työkaluna. Palvelun esittelyn lisäksi tulet kuulemaan myös Ohjaustaverkossa.fi-palvelun käyttökokemuksia ja miten alustaa voisi parhaiten hyödyntää TYPin työskentelyssä.

Tietoturvallisessa ja digitaalisessa Ohjaustaverkossa.fi -palvelussa asiakkaan ja asiantuntijan välinen vuorovaikutus rakentuu asiakkaan tarpeiden mukaan selkeyttäen ohjausta. Palvelun avulla voidaan täydentää muita jo käytössä olevia viestintäkanavia. Ohjaustilassa voidaan käydä tekstipohjaista keskustelua sekä täydentää ja syventää prosessia erilaisten tehtävien avulla. Asiakkaan suostumuksella ohjaustilaan voidaan kutsua myös muita ohjauksen ammattilaisia, jolloin asiakas saa samalla kertaa laajemmin apua.

Lisätietoa ohjaustaverkossa.fi-palvelusta löytyy myös netistä https://ohjaustaverkossa.fi/

Lisätietoja: Leena Rankila, johtava asiantuntija, Ohjaustaverkossa.fi-palvelun tuotepäällikkö, Jaana Puuronen, kehittämisasiantuntija, Ohjaustaverkossa.fi-palvelu ja Anne Välimaa, kehittämisasiantuntija KEHA/Monialaisten palvelujen tuki (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Katso tilaisuuden tallenne (dreambroker.fi)

4.10.2022 MDI:n selvitys nuorten tukemisesta ja vaikuttavista siirtymistä työelämään

MDI selvitti TEM:n toimeksiannosta nuorten siirtymiä työelämään monialaisissa työllistymisen palveluissa. Tutkimuksessa haettiin vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin: (1) Miten nuori on huomioitu fyysis-psyykkis-sosiaalisena kokonaisuutena työllistymisen moniammatillisissa palveluissa, ja miten tämä näkyy palvelutarvearvioissa ja palveluiden toteutuksessa? (2) Miten monialaisuutta pyritään edistämään ja tukemaan palveluiden toteutuksessa ja miten monialaisuus näkyy työkulttuurissa? (3) Millaisia rakenteellisia, professioihin liittyviä tai muita esteitä tulisi poistaa, jotta monialainen työote ja nuoren kokonaisvaltainen kohtaaminen toteutuisivat vaikuttavasti?

Nuorten palvelujärjestelmän toimivuudesta on jo olemassa paljon tutkittua tietoa. Niinpä tässä selvityksessä kerättiin yhteen aiempien tutkimusten keskeisiä tuloksia ja empiirinen tiedonhankinta kohdistettiin teemoihin, jotka syventävät ja täydentävät aiempaa tutkimusta. Aineistoina käytettiin (1) kyselytutkimusta nuorten palveluista ja palveluohjauksesta vastaaville tahoille, (2) URA-tietoihin perustuvaa analyysiä nuorten palvelutarvearvioista ja palveluiden toteutumisesta sekä (3) haastattelututkimusta kahdella ELY-alueella. Tutkimuksesta kävi kertomassa Ohjaamojen kyselytuokiossa 20.9.2022 MDI:n tutkija Mikko Valtakari.

Lue tutkimuksen tuloksista, johtopäätöksistä ja kehittämisehdotuksista tarkemmin hänen esityksestään (pdf)

 

15.9.2022 Asiointimäärät Ohjaamoissa laskivat vuonna 2021 ja samalla etäasiointi yleistyi

Nuorten asiointimäärät Ohjaamoissa laskivat noin 20 % vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020. Arvio perustuu KEHA-keskuksen koostamiin tilastotietoihin Ohjaamojen asiointimääristä. Samaan aikaan, kun asiointimäärät Ohjaamoissa ovat laskeneet koronavuosina, on myös asiointitavoissa tapahtunut selkeä muutos.

Lue lisää Ohjaamoiden asiointimäärien ja -tapojen kehityksestä

9.6.2022 Ohjaamojen hyvinvointialuekyselyn tuloskatsauksen tallenne katsottavissa

Ohjaamojen koordinaattoreille ja päälliköille tehtiin 13.–25.4.2022 nettikysely  hyvinvointialueiden rakentamisesta. Tavoitteena oli saada tilannekuva siitä, missä hyvinvointialueiden rakentamisessa mennään Ohjaamojen näkökulmasta, esimerkiksi miten Ohjaamot ovat mukana ja saavat tietoa valmistelusta. Kyselyyn vastasi 35 koordinaattoria ja päällikköä, joten edustettuna oli noin puolet Ohjaamoista.  

Tuloksia käytiin läpi ensimmäisen kerran Ohjaamojen Päällikköpäivillä 5.5.2022 ja toisen kerran Ohjaamo-verkostolle Teamsin välityksellä 2.6.2022. Jälkimmäinen tilaisuus tallennettiin ja tallenne on nyt katsottavissa.

Katso tallenne

 

23.5.2022 Monialaisen verkostoyhteistyön valmennus syksyllä 2022

Ohjaamoissa, TYP:ssä sekä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluissa ja osaamiskeskuksissa työskenteleville ja heidän monialaisille verkostoilleen suunnattu verkostoyhteistyön valmennus toteutetaan 12.10.2022–18.1.2023. Tavoitteena on, että osallistujat oppivat tekemään tuloksellisemmin yhteistyötä monialaisissa verkostoissa sekä kehittämään verkostoja yhdessä sidosryhmien kanssa.

Ilmoittaudu ryhmänä tai yksin 12.8. mennessä. Huomioithan, että ryhmä ilmoittautuu vain kerran yhtenä ryhmänä, ja siinä yhteydessä ilmoitetaan ryhmään kuuluvien tiedot. Valinnat tehdään elokuun loppupuolella ja niistä ilmoitetaan sähköpostitse.

Lue lisää monialaisen verkostoyhteistyön valmennuksesta

20.5.2022 Syksyn 2022 toimintaa monialaisille palveluille

KEHA-keskuksen monialaisten palvelujen tukitiimi tarjoaa syksyn 2022 aikana runsaasti toimintaa monialaisille verkostoille. Osa tarjonnasta on kaikille verkostoille yhteistä, ja osa suunnattu erityisesti Ohjaamoille, TYPeille tai maahanmuuttajien palveluille.

Lue lisää syksyn toiminnasta

12.5.2022 Maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelujen vahvuuksista luodaan yhteiset valtakunnalliset tunnuspiirteet

KEHA-keskus ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat käynnistäneet hankkeen, jossa tavoitteena on tunnistaa kuntien maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluille ominaiset vahvuudet, ja kehittää näiden pohjalta palveluita yhdistävät tunnuspiirteet. Hankkeen taustalla on työ- ja elinkeinoministeriön tunnistama tarve kehittää maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluita. Yhteisten tunnuspiirteiden avulla ohjaus- ja neuvontapalvelut voivat kehittää toimintaansa ja vastata tulevaisuuden muutostarpeisiin. Määrittelyn pohjana hyödynnetään alueellisten ja paikallisten toimintamallien vahvuuksia ja parhaita käytänteitä, joita tunnuspiirteillä halutaan tukea ja levittää.

Lue lisää hankkeen prosessista

10.5.2022 Osaamistarpeiden kartoitus monialaisissa palveluissa

KEHA-keskuksen monialaisten palvelujen tukitiimi kartoittaa osaamisen kehittämisen tarpeita monialaisissa palveluissa. Kysely on suunnattu Ohjaamojen, työllistymistä edistävien monialaisten yhteispalvelujen (TYP), maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontahankkeiden sekä maahan muuttaneiden osaamiskeskusten henkilöstölle ja verkostoille organisaatiotaustasta riippumatta. Vastausaikaa on 31.5.2022 asti.

Lue lisää kartoituksesta

 

15.3.2022 Ilmoittaudu Monialaisten palvelujen verkostojohtaminen -valmennukseen

Valmennus pureutuu tuloksellisen verkostotyön ydinkysymyksiin. Valmennuksessa opitaan kehittämällä omaa verkostoa ja soveltamalla valmennuksen antia käytäntöön. Valmennuksessa opitaan rakentamaan yhteistyötä myös haastavissa tilanteissa, opitaan verkostomaisen toiminnan dynamiikasta ja vaikuttavasta viestinnästä.

Lue lisää valmennuksesta