Tiedolla johtaminen

Vuodesta 2025 eteenpäin KEHA-keskuksella on uusi lakisääteinen tehtävä arvioida ja seurata työvoimapalveluiden ja -viranomaisten tuloksellisuutta ja toimintaa sekä tuottaa näitä koskevaa tietoa. Tehtävä on sekä kansallinen että alueellinen. Vastaava lakisääteinen tehtävä esitetään KEHA-keskukselle myös kotoutumisen edistämisen osalta.

Vuonna 2023 KEHA-keskuksessa käynnistyi TE- ja KOTO-palveluiden tiedolla johtamisen hanke, jonka tavoitteena on varmistaa, että organisaatiolla on vuoden 2025 alusta alkaen kyvykkyys vastata lainsäädännöstä ja uudesta palvelujärjestelmästä kumpuaviin vaatimuksiin.

KEHA-keskuksen sisäisen organisoitumisen ja yhteistyöverkostojen rakentamisten lisäksi hankkeessa määritetään TE- ja KOTO-palveluiden kansalliset ja alueelliset arviointi- ja seurantaprosessit. Keskitetyn ja yhtenäisin menetelmin toteutetun objektiivisen arvioinnin kautta KEHA-keskus tukee jatkossa mm. työ- ja elinkeinoministeriötä palvelujärjestelmän ohjauksessa.

Lisäksi hankkeessa tuotetaan kunnille ja työvoimaviranomaisille uusi TE- ja KOTO-palveluiden digitaalinen raportointikokonaisuus. Raportoinnin uudistamisen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota tuotetun tiedon läpinäkyvyyteen ja vertailtavuuteen. Lisäksi hankkeessa käynnistetään työ TE- ja KOTO-palveluiden vaikutusten mittaamisen uudistamiseksi ottamalla käyttöön mm. verottajan tulorekisterin tietoja.