Ohjaamokirjeen tilauslomake

 

Päivä 1: Tiistai 30.1.2024

09:00-10:00    Ilmoittautuminen
10:00-10:10    Tervetuloa, ​​​​juontaja Mikko Kekäläinen
10:10-10:55    Missä mennään? – Ministeriöiden ja Kuntaliiton ajankohtaiskatsaus
11:00-12:00    Monialaisia palveluja ja verkostoyhteistyötä alueilla. Puheenvuoroja alueiden edustajilta
12:00-13:00    Lounastauko
13:00-14:00    Navigoi muutosten pyörteissä: Vahvista johtajuuttasi ja voimavarojasi
                        Johtamisen tutkija, valmentaja ja kehittäjä Aino-Mari Kiianmies
14:00-14:30    Kahvitauko

Rinnakkaisseminaari 1
14:30-16:00    Monialaisen yhteistyön johtamisen arki ja strategia: sanoista tekoihin!

Päivä 2: Keskiviikko 31.1.2024


09:00–10:00    Rinnakkaisseminaari 2

 1. Tulevaisuuden johtamishaasteista – tulevaisuussignaalien muutosvaikutuksia
  Mitä ovat tulevaisuuden johtamishaasteet ja millaisia tulevaisuussignaaleja on näkyvissä? Puheenvuorossa pääsemme kuulemaan miltä johtajuuden, johtamisen ja työn mahdolliset ja mahdottomat muutokset näyttävät tulevaisuudentutkimuksen näkökulmasta.

  Johtaja Juha Kaskinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus - Turun Yliopisto
   
 2. Miten ottaa monimuotoisuuden hyödyt käyttöön meidän työpaikallamme?  
  Monimuotoisuus on tutkitusti menestystekijä organisaatiolle. Pelkkä erilaisuuden olemassaolo ei kuitenkaan tuota menestystä. Käytännönläheisessä alustuksessa esitellään konkreettisia toimintatapoja, joilla edistää työyhteisön monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta.

  Tutkimuspäällikkö Shadia Rask, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
   
 3. KEHA-keskuksen muuttuva rooli ja tiedolla johtamisen tuki
  Ajankohtaiskatsaus KEHA-keskuksen muuttuvaan rooliin sekä tiedolla johtamisen kehittämiseen ja tukee

  Hankepäällikkö Santtu Sundvall, KEHA-keskus
   
 4. Monialainen dialogi – osallistava luento vuorovaikutustaidoista monialaisessa yhteistyössä
  Osallistavassa luennossa pureudumme vuorovaikutuksen maailmaan monialaisissa verkostoissa. Käsittelemme kuuntelemisen, hyväksymisen ja tyrmäämisen vaikutusta sekä tutkimme sanattoman viestinnän roolia. Erityistä huomiota kiinnitämme statusilmaisun merkitykseen monialaisissa yhteistyötilanteissa, tarjoten arvokasta näkemystä palvelujen johtajille, esihenkilöille ja koordinaattoreille.

  Esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen valmentaja Elina Aalto, Capella Coaching Oy     

10:00 - 11:30   Rinnakkaisseminaari 3

 1. Uudet rakenteet ja toimintatavat eivät synny ilman uudenlaista johtamista: huomio johtamisen metataitoihin
  Uusien yhteistyörakenteiden ja integroitujen, asiakaslähtöisten palvelujen aikaansaaminen on vaativa johtamistehtävä. Johtamisen metataidot ovat keskeisessä asemassa, kun johdetaan sosiaalisia kohtaamisia ja organisaatioita parempaan yhteistyöhön. Tässä rinnakkaisseminaarissa paneudutaan siihen mitä julkisen johtamisen metataidot ovat, ja mihin muutosten ja kompleksien haasteiden keskellä kannattaa johtamisessa kiinnittää huomiota.
  ​​​​​
  Johtamis- ja työyhteisövalmentaja Marika Tammeaid, Finsight Oy
   
 2. Miten viestiä ja puhua monimuotoisuudesta?
  Monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta viestimiseen liittyy erityisiä jännitteitä niin työyhteisö- kuin yksilötasolla. Miten rohkaistua puhumaan vaikeista aiheista kuten rasismista? Entä milloin on vaara, että monimuotoisuudesta viestiminen jää performatiiviseksi? Alustus käsittelee yhdenvertaisuus- ja monimuotoisuuskeskusteluja ympäröivää vaikenemisen ilmiötä ja tarjoaa ratkaisuja yksilöille ja organisaatioille.

  Tutkimuspäällikkö Shadia Rask, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
   
 3. Vaikuttajaviestintä
  Miten päättäjiin vaikutetaan? Miten tiivistät viestisi ja tarjoat ratkaisua? Kun uskot itse asiaasi, niin sinua uskotaan. Rinnakkaisseminaarissa kuulemme parhaat vinkit vaikuttamisviestintään ja saamme uskoa siihen, että pitkäjänteinen vaikuttaminen tuottaa hedelmää.

  Järjestökouluttaja ja -konsultti Salla Saarinen, Radical Soul Oy
   
 4. Verkostojohtaja hyvän työntekijäkokemuksen edistäjänä
  Innostavassa puheenvuorossa tutustumme työntekijäkokemuksen johtamiseen liittyviin osa-alueisiin tutkimusten ja kiinnostavien esimerkkien avulla. Käytännöllisen lähestymisen ansiosta osallistujien on helppo tunnistaa niitä keinoja, joiden avulla he voivat tukea hyvän työntekijäkokemuksen edistämistä omassa työssään ja verkostossaan.

  Organisaatioiden kehittäjä Paula Helle, Workday Designers Oy

11:30-12:30    Lounastauko

12:30-13:30    Intuition voima, Taiteen tohtori, Asta Raami
13:30-14:15    Itselle merkityksellistä tekemistä - Miten vahvistat sisäistä motivaatiota
                        Hyvinvoinnin psykologian dosentti, Frank Martela    
14:20-14:30    Loppusanat ja tapahtuma päättyy

Esite A4 (pdf)

Lisätietoja ohjelman sisällöistä
KEHA-keskuksen monialaisten palvelujen tukitiimi, kehittamispalvelut.keha@ely-keskus.fi