KEHA-keskus työnantajana

KEHA-keskus on moderni työpaikka, jossa ei ole tiukkoja organisaatiorajoja. Johtaminen on delegoivaa ja vastuuttavaa. Kehalaiset ovat edelläkävijöitä sähköisten palveluiden ja teknologian hyödyntämisessä.

Alati muuttuvasta ja kehittyvästä toimialasta ja toimintaympäristöstämme johtuen tarjoamme henkilökunnallemme monipuolista ja -muotoista koulutusta. Osaamisen kehittäminen on lisäksi yksi keskeinen osa henkilöstön kanssa käytäviä kehityskeskusteluja. Kehittävät työtehtävät ja yhteistyö osaajien kanssa tarjoavat myös osaltaan mahdollisuuksia oman osaamisen kasvattamiseen.

Panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja työkykyyn

Työnantajana tarjoamme henkilöstölle laajat työterveyshuollon palvelut ja oma työhyvinvointiryhmämme kokoaa henkilöstön näkemykset työhyvinvointiin liittyviksi esityksiksi ja aloitteiksi.

Vuosittain tehtävällä työhyvinvointikyselyllä selvitetään henkilöstön mielipiteet johtamisesta ja esimiestyöstä, töiden organisoinnista, työolojen järjestelyistä ja osaamisen kehittämisestä. Työssä jaksamista tuetaan myös joustavin työaikajärjestelyin ja käytössämme ovat mm. liukuva työaika sekä etätyömahdollisuus. Muunlaista henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista tuemme varhaisen välittämisen toimintamallin mukaisesti.