Ympäristö

Svenska | English

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon ja tunturialueiden jätehuoltoon. Lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus myöntää avustuksia valtakunnallisesti merkittäviin kestävän kehityksen sekä ympäristökasvatus- ja valistushankkeisiin. ELY-keskukset huolehtivat myös vesien- ja merenhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamisen avustuksista.
KEHA-keskus hoitaa avustusten maksatustehtävät.

Maksatushakemuksia koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan sähköpostitse,
ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi.

Hakemuslomakkeet

Mikäli avustushakemus on jätetty sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta, myönteisen päätöksen saatuasi maksatushakemuksen jättäminen asiointipalvelun asiointitilassa tapahtuu maksatukset -välilehden kautta.

Maksuhakemuslomakkeet löytyvät suomi.fi -asiointiportaalista (maksuhakemus, vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito sekä ohje).

Maksatushakemus toimitetaan

ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä suoraan rahoituspäätöksen myöntäneen ELY-keskuksen kirjaamoon

tai postitse maksatusyksikön toimipaikkaan

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo puhelimitse, p. 029 502 0900.

Muualla verkossa