Ympäristö

Svenska | English

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon ja tunturialueiden jätehuoltoon. Lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus myöntää avustuksia valtakunnallisesti merkittäviin kestävän kehityksen sekä ympäristökasvatus- ja valistushankkeisiin. ELY-keskukset myöntävät myös avustuksia vesihuoltoon.
KEHA-keskus hoitaa avustusten maksatustehtävät.

Maksatushakemuksia koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan sähköpostitse,
ymparistomaksut.keha(at)ely-keskus.fi.

Maksatushakemus toimitetaan

  • ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä suoraan rahoituspäätöksen myöntäneen ELY-keskuksen kirjaamoon,
  • postitse maksatusyksikön toimipaikkoihin

Hakemuslomakkeet

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo puhelimitse, p. 029 502 0900

Muualla verkossa