TE-tjänster

Suomi | English

Utbetalningen av lönestöd och startpeng har påbörjats för år 2017 perioder

Sysselsättningspaketet som infördes i början av året har haft oväntat stora effekter på stöd- och utbetalningssystemen. På grund av införandet av det sysselsättningspaket som skrivits in i regeringsprogrammet har indexförändringarna och konverteringarna av TE-byråernas beslut om startpeng och lönesubvention krävt mycket arbete av våra systemexperter, och överföringen av paketet till produktion har tyvärr försenats. Förändringarna som sysselsättningspaketet orsakat i stöd- och utbetalningssystemen har blivit klara i slutet av januari. De centrala förändringarna har beskrivits i detta meddelande.

Indexjustering för dagsbaserade lönesubventioner

Grunddagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa minskade fr.o.m. 1.1.2017 på grund av en indexjustering. Efter ändringen är grunddagpenningen inom utkomstskyddet för arbetslösa 32,40 €. På grund av det justerade stödet per dag har de beslut om dagsbaserad lönesubvention som före år 2015 upprättats i webbtjänsten för utbetalning av lönesubvention avslutats och det har upprättats nya beslut som gäller fr.o.m. 1.1.2017. De nya besluten har också nya beslutsnummer.

I webbtjänsten för utbetalning av lönesubvention hittas de nya besluten via sökningen av beslut med de nya beslutsnumren fr.o.m. 1.1.2017. De elektroniska utbetalningsansökningarna ska riktas till det nya beslutsnumret.

Indexändringen gäller inte procentbaserade lönesubventioner som beviljats fr.o.m. 2015.

Indexjustering för dagsbaserade startpengen

Grunddagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa minskade fr.o.m. 1.1.2017 på grund av en indexjustering. Efter ändringen är grunddagpenningen inom utkomstskyddet för arbetslösa 32,40 €. På grund av det justerade stödet per dag har de beslut om dagsbaserad startpengen som upprättats i webbtjänsten för utbetalning av startpengen avslutats och det har upprättats nya beslut som gäller fr.o.m. 1.1.2017. De nya besluten har också nya beslutsnummer.

I webbtjänsten för utbetalning av startpengen hittas de nya besluten via sökningen av beslut med de nya beslutsnumren fr.o.m. 1.1.2017. De elektroniska utbetalningsansökningarna ska riktas till det nya beslutsnumret.

Pauliina Smolander, betalningsdirektör

___________________________________________________

Startpeng | Lönesubvention | Sysselsättningspolitiskt understöd | Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Startpeng

Man ansöker om utbetalning av startpengen månadsvis (=utbetalningsperiod) i efterskott. Utbetalningsansökan ska lämnas in hos UF-centret inom två månader efter att utbetalningsperioden gått ut.
Ansök om utbetalning med webbansökan, www.te-tjanster.fi > e-tjänster.

Ansökningar om utbetalning av startpeng handläggs inom sju vardagar från att ansökan kommit in. Startpeng betalas ut två gånger i månaden: i mitten och i slutet av månaden. Om utbetalningsansökan inte hinner till den närmaste körningen av betalningar, överförs den automatiskt till nästa körning.

Startpengens utbetalningsdatum

2018

18.1. 31.1.
16.2. 28.2.
15.3. 29.3.
16.4. 30.4.
16.5. 31.5.
15.6. 29.6.
16.7. 31.7.
16.8. 31.8.
17.9. 28.9.
16.10. 31.10.
15.11. 30.11.
17.12 31.12

Lönesubvention

Lönesubvention betalas för utbetalningsperioden i efterskott (utbetalningsperiod = en, två eller tre månader). Ansökan om utbetalning ska lämnas in hos UF-centret inom två månader från utgången av den kalendermånad då utbetalningsperioden går ut. 
Ansök om utbetalning med webbansökan, www.te-tjanster.fi > e-tjänster.

Ansökningar om utbetalning av lönesubvention handläggs inom tre veckor från att ansökan kommit in.

Sysselsättningspolitiskt understöd

Det sysselsättningspolitiska understödet är en prövningsbaserad finansieringsform som arbets- och näringsbyrån kan använda sig av för att skaffa sina kunder tjänster som produceras i projektform. UF-centret sköter utbetalningen av understöden och förskotten.

Förfrågningar beträffande utbetalningarna kan riktas till följande e-postadress: utbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi.

Utbetalningsansökan skickas

Ansökningsblanketterna

På webben

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är en tjänst som främjar sysselsättningen och vars mål är att främja personens arbets- och funktionsförmåga. Kommunen ansvarar för att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. UF-centret sköter handläggningen av den rehabiliterande arbetsverksamhetens ersättningsansökningar.

Förfrågningar beträffande ersättningsansökningar kan riktas till följande e-postadress: utbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi.

Ersättningsansökan skickas

Ansökningsblanketterna

På webben