TE-tjänster

Suomi | English

Startpeng | Lönesubvention | Sysselsättningspolitiskt understöd | Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Startpeng

Man ansöker om utbetalning av startpengen månadsvis (=utbetalningsperiod) i efterskott. Utbetalningsansökan ska lämnas in hos UF-centret inom två månader efter att utbetalningsperioden gått ut.
Ansök om utbetalning med webbansökan, www.te-tjanster.fi > e-tjänster.

Ansökningar om utbetalning av startpeng handläggs inom sju vardagar från att ansökan kommit in. Startpeng betalas ut två gånger i månaden: i mitten och i slutet av månaden. Om utbetalningsansökan inte hinner till den närmaste körningen av betalningar, överförs den automatiskt till nästa körning.

Startpengens utbetalningsdatum

2018

17.9. 28.9.
16.10. 31.10.
15.11. 30.11.
17.12 31.12

2019

17.1. 31.1.
15.2. 28.2.
15.3. 29.3.
16.4. 30.4.
16.5. 31.5.
17.6. 28.6.
16.7. 31.7.
15.8. 30.8.
16.9. 30.9.
16.10. 31.10.
15.11. 29.11.
17.12. 31.12.


Lönesubvention

Lönesubvention betalas för utbetalningsperioden i efterskott (utbetalningsperiod = en, två eller tre månader). Ansökan om utbetalning ska lämnas in hos UF-centret inom två månader från utgången av den kalendermånad då utbetalningsperioden går ut. 
Ansök om utbetalning med webbansökan, www.te-tjanster.fi > e-tjänster.

Ansökningar om utbetalning av lönesubvention handläggs inom tre veckor från att ansökan kommit in.

Arbetsgivare. Inkomstregistret införs 1.1.2019. Förbered dig i god tid!
> Läs mera

Sysselsättningspolitiskt understöd

Det sysselsättningspolitiska understödet är en prövningsbaserad finansieringsform som arbets- och näringsbyrån kan använda sig av för att skaffa sina kunder tjänster som produceras i projektform. UF-centret sköter utbetalningen av understöden och förskotten.

Förfrågningar beträffande utbetalningarna kan riktas till följande e-postadress: utbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi.

Utbetalningsansökan skickas

Ansökningsblanketterna

På webben

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är en tjänst som främjar sysselsättningen och vars mål är att främja personens arbets- och funktionsförmåga. Kommunen ansvarar för att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. UF-centret sköter handläggningen av den rehabiliterande arbetsverksamhetens ersättningsansökningar.

Förfrågningar beträffande ersättningsansökningar kan riktas till följande e-postadress: utbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi.

Ersättningsansökan skickas

Ansökningsblanketterna

På webben