Våra tjänster för utbetalningsärenden och kontaktuppgifter

 Suomi | English

Dröjsmål i utbetalningarna från UF-centret (16.6.2017)

De samhälleliga effekterna av åtgärderna som vidtagits för att främja sysselsättningen (det s.k. sysselsättningspaketet) har som väntat varit betydande och antalet medborgare inom sysselsättningsåtgärderna har ökat med drygt 6 procent under det senaste halvåret. Som en följd av detta har antalet ansökningar också ökat i utbetalningarna, i synnerhet av lönesubventioner och startpeng. Att få stöd är en förmån som är tryggad i grundlagen och därför ska detta skötas i första hand, vilket som en följd tyvärr orsakat fördröjningar även vid andra utbetalningar, särskilt i ersättningarna till kommuner.

Den personliga startpengen betalas inom överenskommen tid två gånger i månaden (handläggningstid 7 dagar). Att garantera lönebetalningsförmågan för mindre bemedlade föreningar prioriteras särskilt vid betalningen av lönesubventioner (nu ca 30 dagars handläggningstid). Målsättningen är att handläggningstiderna för lönesubventioner åt företag och föreningar ska bli betydligt kortare än 30 dagar efter sommaren.

Arbets- och näringsministeriet har beviljat finansiering för att anställa extra personal för handläggningen av det ökade antalet ansökningar och med hjälp av detta ska man få ordning på dröjsmålen och handläggningstiderna senast i september.

Vi rekommenderar att man alltid då det är möjligt använder den elektroniska tjänsten för ärenden som gäller startpeng och lönesubventioner (te-palvelut.fi / oma asiointi). För kommunersättningar och övriga utbetalningsansökningar används NTM-centralens allmänna blankett. På UF-centrets sajt finns det anvisningar.

Jag beklagar den olägenhet som de fördröjda betalningarna orsakat våra kunder.

Pauliina Smolander, betalningsdirektör

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas kundbetjäning

FöretagsFinlands telefontjänst 0295 020 501, mån.-fre. kl. 9–16.15
Allmän rådgivning om arbets- och näringstjänsterna samt handledning i användningen av webbtjänsterna. FöretagsFinland ger råd i den elektroniska ärendehanteringen beträffande utbetalningen av lönesubvention och startpeng, samt i användningen av Katso-koden.

Trafikens kundservice, 0295 020 603, mån.-fre. klo 9-14
Trafikens kundservice ger råd i frågor beträffande förrättningsersättningar och statsunderstöd för enskilda vägar.

Kundservice för miljöfrågor, 0295 020 901, mån.-fre. kl. 9-16
Kundservicen för miljöfrågor betjänar i frågor beträffande vatten- och miljövård, vård av byggnadsarvet samt övriga förfrågningar om utbetalning som gäller miljön.

Arbets- och näringstjänsterna för privatpersoner fås i fortsättningen från ett servicenummer, 029 502 5510 (betjäning på svenska), 029 502 5500 (betjäning på finska).

 

 Förfrågningar per e-post

Betalningsområdenas kontaktuppgifter

  • Nylands betalningsområde, PB 1002, 00521 Helsingfors (Nyland)
  • Södra betalningsområdet, PB 3300, 45101 Kouvola (Tavastland, Sydvästra Finland)
  • Västra betalningsområdet, PB 1010, 20101 Åbo (Egentliga Finland, Satakunta)
  • Mellersta betalningsområdet, PB 136, 33101 Tammerfors (Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten)
  • Östra betalningsområdet, PB 1000, 80101 Joensuu (Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax)
  • Norra betalningsområdet, PB 200, 90101 Uleåborg (Kajanaland, Lappland, Norra Österbotten)

På webben