Våra tjänster för utbetalningsärenden och kontaktuppgifter

 Suomi | English

Handläggningstiderna för utbetalningsansökningar håller på att normaliseras – lönesubventionsmottagarna bör fortfarande vara beredda på fördröjningar under april–maj (16.4.2018)

De långa handläggningstiderna av lönesubventionerna som var ett bekymmer 2017 håller äntligen på att lätta. Vi har följt situationen noga och ökat resurserna ytterligare med stöd från arbets- och näringsministeriet, eftersom antalet utbetalningsansökningar under våren fortsatte att överskrida våra resurser på grund av den livliga sysselsättningen.

Antalet utbetalningsansökningar fortsätter öka kraftigt

År 2017 fattade arbets- och näringsbyråerna cirka 130 procent fler beslut om startpeng och lönesubvention jämfört med 2016. Tillväxten har varit enorm, tack vare åtgärderna i regeringens sysselsättningspaket som ökat sysselsättningen. Aktiveringsmodellen som trädde i kraft i början av 2018 har ökat efterfrågan på lönesubventioner ytterligare och därför beslutade man vid ramförhandlingarna att öka arbets- och näringsbyråernas resurser för att sätta fart på sysselsättningen. Antalet beslut per månad har ökat med 10 procent jämfört med förra årets enorma siffror. Därför bör man fortfarande räkna med fördröjningar i utbetalningarna av lönesubventioner under april–maj.

Förväntade handläggningstider april–maj 2018:

 • Startpeng handläggs inom den normala tidtabellen för utbetalningar, inga fördröjningar. Observera att utbetalningar av startpeng görs två gånger i månaden!
 • Lönesubvention till den privata sektorn: ca 12 veckors handläggningstid, fördröjningarna fortsätter under april–maj.

(Lönesubventionsansökningar från föreningar handläggs redan inom den normala tidtabellen på 30 dagar.)

 • Lönesubvention till kommuner och samkommuner: ca 14 veckors handläggningstid, fördröjningarna fortsätter under april–maj.
 • Övriga ersättningar till kommuner: handläggningstiden varierar mellan 4 och 14 veckor beroende på typ av ersättning, fördröjningar i viss mån.
 • Övriga utbetalningar: normal handläggningstid på ca 30 dagar, inga fördröjningar.
 • Utbetalningar enligt faktura: på förfallodagen, inga fördröjningar.

Jag beklagar den olägenhet våra kunder drabbats av på grund av fördröjningarna i handläggningen av lönesubventionsutbetalningarna och tackar för ert tålamod. Med våra ökade resurser hoppas jag att vi kan lösa situationen under våren. Vi kommer att säkerställa att resurserna under sommaren är tillräckliga och se till att inga nya fördröjningar uppstår.


Pauliina Smolander, betalningsdirektör

______________________________________________________

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas kundbetjäning

FöretagsFinlands telefontjänst 0295 020 501, mån.-fre. kl. 9–16.15
Allmän rådgivning om arbets- och näringstjänsterna samt handledning i användningen av webbtjänsterna. FöretagsFinland ger råd i den elektroniska ärendehanteringen beträffande utbetalningen av lönesubvention och startpeng, samt i användningen av Katso-koden.

Trafikens kundservice, 0295 020 603, mån.-fre. klo 9-16
Trafikens kundservice ger råd i frågor beträffande förrättningsersättningar och statsunderstöd för enskilda vägar.

Kundservice för miljöfrågor, 0295 020 901, mån.-fre. kl. 9-16
Kundservicen för miljöfrågor betjänar i frågor beträffande vatten- och miljövård, vård av byggnadsarvet samt övriga förfrågningar om utbetalning som gäller miljön.

Arbets- och näringstjänsterna för privatpersoner fås i fortsättningen från ett servicenummer, 029 502 5510 (betjäning på svenska), 029 502 5500 (betjäning på finska).

 

 Förfrågningar per e-post

Betalningsområdenas kontaktuppgifter

 • Nylands betalningsområde, PB 1002, 00521 Helsingfors (Nyland)
 • Södra betalningsområdet, PB 3300, 45101 Kouvola (Tavastland, Sydvästra Finland)
 • Västra betalningsområdet, PB 1010, 20101 Åbo (Egentliga Finland, Satakunta)
 • Mellersta betalningsområdet, PB 136, 33101 Tammerfors (Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten)
 • Östra betalningsområdet, PB 1000, 80101 Joensuu (Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax)
 • Norra betalningsområdet, PB 200, 90101 Uleåborg (Kajanaland, Lappland, Norra Österbotten)

På webben